Sensomotorische Integratie

Studiedagen

Studiedagen: 

Zowel de cursussen sensomotorische integratie, als ook de studiedagen sensomotorische integratie, worden nu aangeboden   EstaSI trainingen.

De studiedagen of terugkomdagen zijn met name bedoeld voor ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten, die sensomotorische integratie of sensorische informatieverwerking toepassen in hun behandeling en eerder de cursus sensomotorische integratie of een vergelijkbare cursus hebben gevolgd.
Els Rengenhart © 2008 - 2016 Privacybeleid