Sensomotorische Integratie

Engelstalige boeken voor kinderen

volgen op linkedin   facebook icoon           

Boeken over sensorische integratie, sensomotorische  integratie en sensory processing voor kinderen.

Helaas zijn er nog geen Nederlandse boeken voor kinderen over sensomotorische integratie of sensorische integratie. De beschreven Engelstalige boeken zijn wel geschikt om samen met uw kind te bekijken of samen met uw kind aan de slag te gaan. Deze boeken zijn rechtstreeks bij bol.com te bestellen door op de afbeelding te klikken. Voor Nederland en België is dat meestal een voordelige optie. Dat geldt niet voor bestellingen vanuit andere landen. De hieronder genoemde boeken kunnen dan vaak beter via sensoryprocessing (mijn Engelstalige website) bij amazon.com worden besteld. Op die website is de selectie van Engelstalige boeken nog wat uitgebreider. Neem een kijkje! 

Arnie and His School Tools. 

Simple Sensory Solutions That Build Succes.  

Auteur en illustrator: Jennifer Veenendall. Gebonden  prentenboek, 47 pagina's, Autism Asperger Publishing Company (AAPC), 2008.

Een heel mooi geïllustreerd prentenboek dat ondanks de Engelse tekst heel geschikt is om samen met kinderen te bekijken en uit voor te lezen. 

Het gaat over Arnie die naar groep 3 gaat en de school helemaal niet leuk vindt. Hij is aldoor in beweging en vindt het moeilijk om stil te luisteren en op te letten op school. Daar komt verandering in als hij door zijn ouders en zijn onderwijzer wordt geholpen met eenvoudige sensorische hulpmiddeltjes zoals iets om te voelen in zijn handen, een balkussen en  een verzwaringsvestje, in combinatie met extra beweging. Er wordt vanuit Arnie's gezichtspunt aangegeven hoe hij de school ervaart, welke problemen zich daarbij voordoen en welke oplossingen daarvoor zijn gevonden. Dit boek is geweldig voor alle Arnies!  

Geschikt voor kinderen, ouders en onderwijzers om meer te weten over welke manieren leerlingen kunnen profiteren van deze 'leer'hulpmiddelen.

Why Does Izzy Cover Her Ears? 

Dealing with Sensory Overload.  

Auteur en illustrator: Jennifer Veenendall. Gebonden  prentenboek, 40 pagina's, Autism Asperger Publishing Company (AAPC), 2009.

Nog zo'n prachtig geïllusteerd prentenboek van Jennifer Veenendall dat ondanks de Engelse tekst heel geschikt is om samen met kinderen te bekijken en uit voor te lezen. 

Het gaat over Izzy, die voor het eerst naar groep 3 gaat. Izzy heeft een sensomotorisch integratie probleem  waardoor ze overgevoelig is voor informatie vanuit haar omgeving, zoals geluiden, andere kinderen die tegen haar aanlopen en teveel dingen om naar te kijken. Haar eerste dagen op school waren niet leuk. Zij reageerden op al die prikkels door te huilen, zich te verstoppen en haar handen voor haar oren te houden, waardoor de andere kinderen haar een 'baby' noemden. 

Met behulp van haar ouders, onderwijzer, en een ergotherapeut, en enkele eenvoudige strategieën en hulpmiddelen lukt het Izzy om wat rustiger te worden en dan is ze in staat om te leren. 

Geschikt voor kinderen, ouders, onderwijzers en therapeuten om meer te weten op welke manieren ze kinderen zoals Izzy, maar ook kinderen met aan autisme verwante problemen, kunnen helpen met het leerproces. 

My Sensory Book.

Working Together to Explore Sensory Issues and the Big Feelings They Can Cause. 

A Workbook for Parents, Professionals and Children.  

Auteur: Layren H. Kerstein, LCSW. Paperback, 158 pagina's, Autism Asperger Publishing Company (AAPC), 2008.

Een gemakkelijk leesbaar en toegankelijk boek, vol met praktische suggesties, om mee aan het werk te gaan met kinderen met sensomotorische integratie integratie problemen. In dit boek worden sensomotorische integratie problemen duidelijk beschreven en in verband gebracht met emotionele- en gedragsproblemen. Hierdoor is dit boek duidelijk anders dan andere boeken over dit onderwerp. Het maakt dat kinderen op een leuke en interactieve manier hun manier van omgaan met zintuigprikkels gaan begrijpen en de invloed die het heeft op hun gedrag, waarbij dan een soort persoonlijke gereedschapkist van strategieën wordt aangereikt om met de problemen om te gaan. Door middel van duidelijke en schematische tekeningen en werkbladen kun je er samen met je kind als ouder of als therapeut zo mee aan het werk. 

Het boek is geschikt om te gebruiken met kinderen vanaf 7 jaar. Het is een middel om met een kind aan het werk te gaan maar het boek biedt op zich ook veel informatie aan ouders, therapeuten en andere hulpverleners. 

The Sensory Team Handbook.

A hands-on tool to help young people make sense of their sense and take charge of their sensory processing.  

Auteur: Nancy Mucklowrstein. Paperback, 166 pagina's, Michael Grass House (MG), 2009.

Een gemakkelijk leesbaar en toegankelijk boek geschreven voor wat oudere kinderen en pubers. De zintuigen worden vergeleken met de leden van een sportteam die behoefte hebben aan een coach. Veel uitleg over de functie van de verschillende zintuigen, hoe je erachter kan komen op welke manier ze functioneen en hoe je ze als coach het beste kunt trainen. Door de eenvoudige manier van schrijven, het gebruik van cartoons, pictogrammen en eenvoudige schema's worden sensomotorische problemen duidelijk gemaakt en kunnen oudere kinderen en pubers, eventueel samen met hun therapeut, er meteen mee aan de slag. 

Aanbevolen voor oudere kinderen en pubers, maar ook voor ouders en therapeuten die met deze leeftijdsgroep werkzaam zijn.
Els Rengenhart © 2008-2011 Privacybeleid