Sensomotorische Integratie

Els Rengenhart 

Consulten en Supervisie

volgen op linkedin  facebook icoon           

Els Rengenhart

Wie ben ik?

Mijn naam is Els Rengenhart en ik heb ongeveer vijftig jaar ervaring in het behandelen van kinderen met problemen in de sensomotorische integratie, sensorische integratie of sensorische informatie verwerking. Die ervaring heb ik deels opgedaan als ergotherapeute in dienst van kinderrevalidatiecentra en deels als zelfstandig gevestigd ergotherapeute in mijn praktijk in Groningen.

De behandelingen van de kinderen en soms ook van volwassenen bestonden voor een groot deel uit eenvoudige spelletjes of activiteiten. Nadat ik met het behandelen van patiŽnten ben gestopt, hoop ik door de beschreven adviezen, activiteiten en spelletjes een positieve bijdrage te leveren aan de dagelijkse gang van zaken van een kind met sensomotorische integratie problemen. Ik hoop dat de adviezen, activiteiten en spelletjes ertoe bijdragen dat u samen met uw kind meer plezier heeft en dat het leven er voor u en uw kind leuker op wordt.

In 1972 heb ik een studiebeurs gewonnen van de Amerikaanse Vereninging voor Ergotherapie. Daardoor heb ik toen drie maanden in de Amerka rondgereisd en kennis gemaakt met A. Jean Ayres en haar behandelmethode - sensorische integratie. Vanaf 1975 tot 2012 heb ik verschillende cursussen sensomotorische integratie gegeven, met name voor paramedici. Als docent was ik lange tijd verbonden aan verschillende NDT (Bobath) cursussen.

Ik ben getrouwd met Bart de Vries. Ik heb twee volwassenen zoons, drie kleinzoons en een kleindochter.

Consulten en Supervisie

Ik ben zelf gestopt met het behandelen van kinderen en volwassenen met prikkelverwerkingsproblemen. Wel geef ik af en toe nog consulten en is het mogelijk om een supervisie gesprek aan te vragen. 


Interview met Els Rengenhart over Sensomotorische Integratie

De redactie van het digitale magazine 'Leven Met Autisme' heeft in het julinummer (2015) een uitgebreid interview met mij gepubliceerd. Het geeft een heel goed overzicht van wat sensomotorische integratie is, het verband met autisme en de therapeutische mogelijkheden.

Interview in 'Engagement met Autisme'.

Het septembernummer (2012) van het tijdschrift 'Engagement met Autisme',  is voor een deel gewijd aan: Autisme en prikkelgevoeligheid.  Bernadette Wijnker-Holmes (hoofdredactrice) van het ledenblad van de Nederlandse vereniging voor Autisme (NVA) heeft daarvoor een interview met mij gehouden. 


Els Rengenhart © 2008-2023 Privacybeleid