Sensomotorische Integratie

Links naar informatieve websites, artikelen en belangenvereningingen

volgen op linkedin   facebook icoon           


Links naar 


Informatieve websites en artikelen

Informatieve websites en artikelen over sensomotorische integratie, ook wel sensorische integratie, sensorische informatie- verwerking of sensory processing genoemd. 

nssi
De website van het N.S.S.I., de Nederlandse Stichting voor Sensorische Informatieverwerking! Hier vindt u informatie over de stichting N.S.S.I., Sensorische Informatieverwerking, hoe u problemen daarin herkent en welke mogelijkheden er zijn voor behandeling. Er is een lijst met therapeuten die gespecialiseerd zijn op dit gebied. Daarnaast vindt u opleidingen voor therapeuten en andere geïnteresseerden, literatuur, en links naar leveranciers van materialen.De website is bedoeld voor ouders en verzorgers van kinderen, voor oudere kinderen, of volwassenen die zichzelf herkennen in de S.I.-problematiek, maar ook voor artsen, therapeuten en leerkrachten.

Interview met Els Rengenhart over Sensomotorische Integratie

De redactie van het digitale magazine 'Leven Met Autisme' heeft in het julinummer (2015) een uitgebreid interview met mij gepubliceerd. Het geeft een heel goed overzicht van wat sensomotorische integratie is, het verband met autisme en de therapeutische mogelijkheden.

De complexe eenvoud van sensorische informatieverwerking

Een onderzoek naar sensorische informatieverwerking in Nederland en Amerika. Anne-Marie Nortier en Eline Ribbers zijn vanuit een interculturele en grensoverschrijdende onderzoeksopdracht aan de slag gegaan met de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in sensorische informatieverwerking tussen Nederland en Amerika? In dit artikel wordt uiteengezet wat er in Nederland en in Amerika, het land waar het allemaal begon, in de literatuur en in de praktijk gaande is binnen sensorische informatieverwerking.
Voor de verzameling en verwerking van klinische expertise is een interviewlijst opgesteld en afgenomen bij professionals uit de praktijk. Els Rengenhart en Cor Reusen zijn geinterviewd over de situatie in Nederland, en Winnie Dunn en LynnHorowitz over de situatie in Amerika.

Autisme en sensomotorische integratie

Een website over de persoonlijke ervaringen van iemand met klassiek autisme en problemen met prikkelverwerking. 
  

Interview in 'Engagement met Autisme'.
Het septembernummer (2012) van het tijdschrift 'Engagement met Autisme',  is voor een deel gewijd aan: Autisme en prikkelgevoeligheid.  Bernadette Wijnker-Holmes (hoofdredactrice) van het ledenblad van de Nederlandse vereniging voor Autisme (NVA) heeft daarvoor een interview met mij gehouden. 

De overige belangrijkste informatieve websites zijn op dit moment  Engelstalig.

Op de hoogte blijven van recente ontwikkelingen:
De mogelijkheden om op de hoogte te blijven van recente ontwikkelingen wordt door het internet steeds groter. Een aantal informatieve Engelstalige websites geven regelmatig nieuwsbrieven uit waarop u zich kosteloos kunt abonneren - en ook weer opzeggen als de informatie niet bevalt. Bij sommige van deze websites kan men ook cursussen online volgen over een bepaald onderwerp, zogenaamde webinairs of e-learning. Kijk onder andere bij  SPD Foundation de website van Lucy Miller, Zone'in 
de website van Cris Rowan, The Alert Program en ateachabout de website van Diana Henry.  


Sensory processing Disorder
Een website vol informatie voor sensomotorische integratie problemen, hoe u ze kunt herkennen en wat u eraan kunt doen. Er wordt ook informatie gegeven over het laatste wetenschappelijk onderzoek. Zowel informatief voor ouders als voor therapeuten.

The Alert Program
Een website over het programma: 'Hoe does your engine run.' Een zeer informatieve website met duidelijke en praktische informatie over dit alertheidsprogramma voor ouders en professionals. 


Zone'in 

Dit is de website van Cris Rowan, een Canadese ergotherapeute. Zij heeft in SI Focus een artikel geschreven over: The Impact of Technology on Child Sensory and Motor Development.  Een zeer lezenswaardig artikel waarin het belang van aanraken, voelen en bewegen wordt benadrukt. Een extra aanmoediging om de beschreven spelletjes van deze website regelmatig met uw kind te doen. 

www.sensoryflow.com   

Cat Lichtenbelt geeft een gratis Engelstalig on-line tijdschrift uit over sensomotorische integratie. In oktober 2010 heeft ze een interview met mij gehouden; in het Engels en in het Nederlands. Naast allerlei andere lezenswaardige zaken kunt u op haar website het interview horen en lezen.
Sensorysmarts
De website van het boek Rasing a Sensory Smart Child:The Definitive Guide to Helping Your Child with Sensory Integration Issues. Zeer uitgebreid en boordevol praktische informatie waar u meteen mee aan de slag kunt. Zeer aanbevolen voor ouders, maar ook voor andere belangstellenden. U kunt het boek bestellen bij Engelstalige boeken

Out-of-sync-child
De website van de Carol Stock Kranowitz, de schrijfster van de boeken  Uit de Pas  en Met Plezier uit de Pas . Vooral Carol's artikelen over sensorische informatieverwerking, sensomotorische integratie- activiteiten, muziek en beweging op school en thuis zijn interessant voor ouders, onderwijzers en andere professionals. De boeken zijn te bestellen bij  boeken .
Henry OT
Henry Occupational Therapy Services. Veel informatie over sensomotorische integratie onder andere gericht op pubers. U kunt hier ook het boek 'Tools for Teens' bestellen. Tevens online cursussen over verschillende onderwerpen. 

Sensory Processing Disorders in Older Kids and Teens

Deze website is er speciaal op gericht om ouders van oudere kinderen en pubers met sensomotorische- of sensorische integratieproblemen van informatie te voorzien. De informatie van deze website gaat over het boek The Sensory Team Handbook.
Te bestellen via de Boeken gericht op kinderen / pubers. 
       

Belangenverenigingen

Belangenverenigingen die zich richten op de behartiging van belangen van kinderen en / of volwassenen met een specifiek probleem of aandoening. Er zijn heel veel van deze belangenverenigingen en de onderstaande lijst is slechts een kleine en voorlopige selectie.

Autisme-Zorgwijzer

In deze zorgwijzer komen diverse onderwerpen aan bod, waaronder:

  • Zorg-, hulp- en begeleidingsvormen voor mensen met autisme
  • Verwijzingen naar organisaties die zorg, hulp en/of begeleiding bieden of opkomen voor de belangen van mensen met autisme
  • Behulpzame tips voor het leren omgaan met autisme (voor vrienden en familie)
Balans
De landelijke oudervereniging Balans is een vereniging voor ouders van kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragstoornissen, waaronder ADHD, dyslexie en PDD-NOS.
De Bosk
Al ruim 50 jaar is de BOSK dé vereniging voor motorisch gehandicapten en hun ouders. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis (open gehemelte) kunnen bij de BOSK terecht. De BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap.
Els Rengenhart © 2008-2015 Privacybeleid