Sensomotorische Integratie

Links naar wetenschappelijk onderzoek

volgen op linkedin  facebook icoon       


Links over Wetenschappelijke onderzoek

Er is de afgelopen jaren veel wetenschappelijk onderzoek verricht naar sensomotorische integratie problemen. Sensomotorische integratie problemen doen zich onder zoveel verschillende omstandigheden voor. Bij  een aantal diagnosegroepen is nu bewezen dat de verwerking van sensorische informatie verwerking anders verloopt dan in de normale populatie. De sensomotorische integratie stoornissen worden steeds duidelijker worden beschreven en ook de criteria waaraan een therapie gericht op sensomotorische integratie moet voldoen om succesvol te zijn.  Hieronder een aantal onderzoeken betreffende sensomotorische integratie en een aantal website waar u informatie over wetenschappelijke publicaties kunt vinden. Ook op de facebookpagina van deze website wordt regelmatig verwezen naar recent onderzoek: SI.prikkEls

Sensory Processing Disorder Foundation Releases Early Research Findings Demonstrating Value of Treatment for Sensory Processing Disorder (2014)

Sensory Processing Disorder Foundation Endorses New Groundbreaking Study by UCSF Showing Kids with Autism and Sensory Processing Disorders Show Brain Wiring Differences, Aug. 2014

Breakthrough Study Reveals Biological Basis for Sensory Processing Disorders in Kids(2013)
Spdfoundation
De Sensory Processing Disorder Foundation is de website van Lucy Miller, een ergotherapeute die zich al jaren bezig houdt met onderzoek naar Sensory Processing Disorders. Op deze website een indrukwekkende lijst met wetenschappelijke artikelen.  
                                                                                                                 
Sensory-processing-disorder
Op deze website vol informatie voor sensomotorische integratie problemen wordt ook informatie gegeven over de laatste stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek. Er is via deze website toegang tot ongeveer duizend artikelen, onderzoeken of korte samenvattingen.  

The Alert Program
Een zeer informatieve website met duidelijke en praktische informatie over het alertheidsprogramma 'Hoe Does Your Engine Run' voor ouders en professionals. U vindt hier ook een uitgebreid literatuuroverzicht en wetenschappelijke onderzoek naar dit programma. 


 Americain Journal of Occupational Therapy
Dit is de website van het Amerikaanse tijdschrift voor ergotherapie. Hierop worden regelmatig artikelen over sensomotorische integratie gepubliceerd. Vanaf 1980 zijn van alle gepubliceerde artikelen een korte samenvatting beschikbaar. Hieronder een keuze uit artikelen die in de afgelopen jaren in dit tijdschrift zijn gepubliceerd. 
 • Concept Evolution in Sensory Integration: A Proposed Nosology for Diagnosis (2007). Dit is een open access publicatie.
 • Behavioral Indexes of the Efficacy of Sensory Integration Therapy. 
 • Immediate Effect of Ayres's Sensory Integration-Based Occupational Therapy Intervention With Autism Spectrum Disorders
 • Extreme Sensory Modulation Behaviors in Toddlers With Autism Spectrum Disorders
 • An Examinatin of the Relationships Between Motor and Process Skills and Scores on the Sensory Profile
 • Lessons Learned: A Pilot Study on Occupational Therapy Effectiveness for Children With Sensory Modulation Disorder
 • Validating the Diagnosis of Sensory Processing Disorders Using EEG Technology
 • Sensory Processing in Children With and Without Autism: A Comparative Study Using the Short Sensory Profile
 • Fidelity in Sensory Integration Intervention Research
 • A Randomized Controlled Pilot Study of the Effectiveness of Occupational Therapy for Children With Sensory Modulation Disorder
 • Occupational Therapy Using a Sensory Integrative Approach: A Case Study of Effectiveness
 • Goal Attainment Scaling as a Measure of Meaningful Outcomes for Children With Sensory Integration Disorders
 • Sensory Processing Patterns in Persons With Angelman Syndrome
 • Effects of Sensory Integration Intervention on Self-Stimulating and Self-Injurious Behaviors
 • Sensory Modulation and Affective Disorders in Children and Adolescents With Asperger’s Disorder
 • Classroom Seating for Children With Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Therapy Balls Versus Chairs
 • Children With Disturbances in Sensory Processing: A Pilot Study Examining the Role of the Parasympathetic Nervous System
 • Sensory Processing Correlates of Occupational Performance in Children With Fragile X Syndrome: Preliminary Findings
 • S e n s o ry Processing Issues Associated With Asperger Syndrome: A Preliminary Investigation
 • The Use of a Weighted Vest To Increase On-Task Behavior in Children With Attention Difficulties (2002)
 • Effects of a Weighted Vest on Attention to Task and Self-Stimulatory Behaviors in Preschoolers With Pervasive Developmental Disorders
 • Comparison of Sensory Profile Scores of Young Children With and Without Autism Spectrum Disorders
 • The Adult Sensory Profile: Measuring Patterns of Sensory Processing
 • Behavioral and Physiological Effects of Deep Pressure on Children With Autism: A Pilot Study Evaluating the Efficacy of Grandin's Hug Machine (1999)
 • A Meta-Analysis of Research on Sensory Integration Treatment

Els Rengenhart © 2009-1021 Privacybeleid