Sensomotorische Integratie

Boeken

volgen op linkedin  facebook icoon      

Nederlandse boeken over Sensomotorische Integratie

Deze boeken zijn rechtstreeks bij bol.com te bestellen door op de afbeelding te klikken. Voor Nederland en België is dat meestal een voordelige optie.  

 

Uit de pas. 

Omgaan met sensorische integratieproblemen bij kinderen.

Auteur: C. Kranowitz. Paperback, 342 pagina's, Nieuwezijds B.V.  

Het beste Nederlandstalige boek over sensorische- of sensomotorische integratie. 

Dit handboek is onmisbaar voor alle ouders en hulpverleners die met sensomotorisch integratie problemen te maken hebben. Het geeft antwoord op veel voorkomende vragen en biedt een medicijnvrije behandelmethode.

Met plezier uit de pas. 

Activiteiten voor kinderen met sensorische integratiestoornis. 

Auteur: C. Kranowitz. Paperback, 298 pagina's, Nieuwezijds B.V. 

Het praktische vervolg op Uit de pas. Ook op zich een praktisch  boek boordevol spelletjes waarmee sensomotorische integratie problemen aangepakt kunnen worden. 

Geschikt voor ouders en hulpverleners die vooral praktisch met hun kind aan de gang willen, zonder al teveel theoretische uitleg. 

Wiebelen en friemelen thuis  

Over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op opgroeien.

Auteurs: Monique Thoonsen en Carmen Lamp. Paperback,  212 pagina's, uitgeverij Pica, 2017.

Na het boek Wiebelen en friemelen in de klas is er van dezelfde auteurs nu ook een boek met dezelfde opzet voor thuis. Hiermee worden ouders uitgedaagd om met een andere bril naar hun kind met prikkelverwerking of SI problemen te kijken. Het kind is niet vervelend of lastig, maar krijgt teveel of te weinig prikkels. Net als hun eerdere boek is het vooral een praktisch doe-boek geworden.

Het boek is geschikt voor ouders die meer willen weten over prikkelverwerking en met hun kind aan de slag willen. Het is vooral een doe-boek. Het geeft op een eenvoudige manier uitgebreide informatie over de invloed van prikkelverwerking op activiteiten in het dagelijkse leven van een kind.

Een uitgebreide recensie van dit boek is te vinden in de nieuwsbrief van oktober 1017.

Aanraken een levensbehoefte.  

Tactiele contacten in de opvang en op school.

Auteur: Marijke Sluijter. Paperback,  144 pagina's, herziene 8e druk, SWP, 2017.

Dit boek is herzien. Nu weer verkrijgbaar.

Aanraken is een eerste levensbehoefte. Het helpt om je lichaam beter te voelen. Veel kinderen met   sensomotorische integratieproblemen zitten 'niet lekker in hun vel'.  Voor hun is aanraken en aangeraakt worden dan minder vanzelfsprekend. 

In dit boek kun je lezen hoe je bij kinderen onderling aanraken kunt stimuleren en hoe je in uiteenlopende groepen, van peuter tot puber, onderling aanraken en masseren kunt introduceren en stimuleren. 

Geschikt voor ouders, hulpverleners en iedereen die met kinderen in groepen werkzaam is.

Een uitgebreide recensie van dit boek is te vinden vinden in de nieuwsbrief van oktober 1017.


Autisme en zintuiglijke problemen

Auteurs: Ina van Berckelaer-Onnes, Steven Degriek, Miriam Hufen. Paperback, 151 pagina's, Boom, 2017.

Een overzichtelijk en prettig leesbaar boek over autisme en zintuiglijke problemen. Sinds 2015 worden in de DSM-5 zintuiglijke problemen als een van de kenmerken voor autisme genoemd: "Hyper- of hyporeactiviteit op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor de zintuiglijke aspecten van de omgeving." Om het boek in een wat breder kader te plaatsen worden eerst een aantal cognitieve verklaringstheoriën besproken. Daarna worden de functie, het onderzoek naar, en mogelijke interventies van de verschillende zintuigen besproken.
Er wordt uitgebreid ingegaan op zowel de over- als de ondergevoeligheid of responsiteit zoals dat in dit boek wordt genoemd. Iedereen die met kinderen of volwassenen met autisme te maken heeft, is bekend met de zintuiglijke problemen die er mee gepaard gaan. Meestal staat het overgevoelig zijn voor bepaalde zintuigprikkels op de voorgrond - het valt het meeste op. In dit boek is gelukkig ook veel aandacht voor de vaak gemaskeerde ondergevoeligheid en de prikkels die iemand prettig vindt. Juist die prikkels bieden meestal mogelijkheden voor een succesvolle interventie. Daarnaast is er aandacht voor het vaak onbegrepen gedrag van gefixeerd zijn op specifieke zintuigprikkels. Er wordt zowel gekeken naar de prikkelverwerking van het kind of de volwassenen zelf en naar de zintuigprikkels die vanuit de omgeving aanwezig zijn.
Daarna worden de verschillende mogelijkheden van interventie op een overzichtelijke manier gerangschikt. En dat levert veel 'ideeën voor de praktijk' op. Daarbij wordt aangegeven dat het geen therapie is, maar ideeën waarvan de bruikbaarheid per geval moet worden bekeken.
 
Voor iedereen die met kinderen of volwassenen met autisme te maken heeft, zou ik willen zeggen: koop en lees dit boek!

Leven met sensaties. 

Begrijp je zintuigen. 

Auteur: Winnie Dunn  Paperback, 216 pagina's, Pearson, 2013. 

De Nederlandse vertaling van Living Sensationally, mooi vormgegeven en met een duidelijke en overzichtelijke lay-out. Een boek over de verschillende manieren van verwerking van zintuigprikkels en de de invloed daarvan op ons dagelijks functioneren.

Iedereen reageert anders op de verschillende zintuigprikkels. Door je van die reacties bewust te zijn, kun je er voor zorgen dat je gedurende de dag precies de juiste zintuigprikkels krijgt. Dat geldt ook voor je kinderen, partner, vrienden en collega's. Hun reactiepatroon kan verschillend of zelfs tegengesteld zijn aan je eigen behoeften. Door de verschillende reactiepatronen te herkennen en te begrijpen, kan dat een relatie positeief beïnvloeden. Het boek staat vol met manieren om je eigen reacties en die van anderen te herkennen en tips hoe je daarmee om kunt gaan. De relaties tussen partners en tussen ouders en hun kinderen worden bijvoorbeeld uitgebreid besproken. 

Het boek is geschikt voor iedereen die meer van zijn eigen gedrag wil begrijpen. Door daar rekening mee te houden kunnen dan de juiste keuzes worden gemaakt wat betreft kleding, huis, relaties en werk. 

Aanbevolen om kinderen en volwassenen met prikkelverwerkingsproblemen beter te begrijpen. Voor therapeuten werkzaam met de Sensory Profile geeft dit boek veel achtergrondinformatie.

Overprikkeld

Praktische strategieën om de wereld van je prikkelgevoelige kind te structureren 

Auteur: Carolyn DalglieshHogrefe Uitgevers, 2014. Nederlandse vertaling van The Sensory Child Gets organized.

De hieronder staande informatie is afkomstig van de uitgever:

Carolyn Dalgliesh werkte elf jaar op de afdelingen verkoop, klantenservice en werving en selectie van kleine en grote bedrijven. Daarna wijdde zij zich aan de opvoeding van haar twee kinderen. Haar werkervaringen en haar ervaringen als ouder van een prikkelgevoelig kind vormden de brandstof voor haar interesse in structuur en organisatie. Zo concludeerde ze dat goede systemen niet alleen nuttig zijn op professioneel vlak, maar dat ze ook bijdragen aan persoonlijk welzijn.

Carolyn richtte Systems for Sensory Kids op, een organisatiemodel voor rigide, angstige en snel afgeleide kinderen dat een brug slaat tussen klinische hulp en praktische oplossingen thuis. Naast haar werk met gezinnen met prikkelgevoelige kinderen heeft ze talloze artikelen gepubliceerd en geeft ze regelmatig presentaties op congressen voor ouders, verzorgers en pedagogen. Ze schreef het boek OVERPRIKKELD, met praktische strategieën om de wereld van prikkelgevoelige kinderen te structureren. 

Gedrag? Oplossingen!

Praktische oplossingenvoor gedragsproblemen in het passens onderwijs. 

Auteurs: Beth Aune, Beth Burt , Peter Gennaro. Paperback, 160 pagina's, Senso-Care, 2013. Nederlandse vertaling van "Behavior Solutions for the Inclusive Classroom.

Een boek gericht op het herkennen van opvallend gedrag in de schoolsituatie. Doordat er steeds meer kinderen met 'problemen' naar het reguliere onderwijs gaan, worden leerkrachten geconfronteerd met gedrag dat ze niet eerder tegen kwamen. Het is een zeer praktisch boek, waarin verschillende soorten opvallend gedrag worden beschreven, hun mogelijke oorzaak en wat het kind daarmee tot uitdrukking wil brengen en eventuele mogelijkheden om daar als leerkracht mee om te gaan.   

Speciaal aanbevolen voor leerkrachten en andere professionals in het gewone- en het speciaal onderwijs..

Dit boek is ook te bestellen bij Senso-care
voor €9,99. Samen met het boek wiebelen en friemelen in de klas voor €29,90. Bij gebruik van de promocode prikkELS ontvangt u bij Senso-Care 5% korting.


Prikkels in de groep!

Samenwerken aan een sensorische waardevolle omgeving voor kinderen en jongeren met en verstandelijke handicap. 

Auteurs: R. de Hoog, S. Stultiens-Houben, I. van der Heijden. Paperback, 171 pagina's, Garant, 2012. 

De titel van het boek dekt precies de inhoud. De zintuigprikkels die in groepen op kinderen afkomen worden er overzichterlijk in beschreven. Ook de verschillende manieren waarop kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap daarop kunnen reageren. Daarnaast wordt er met veel praktische tips aandacht besteed aan de manier, waarop je het beste met kinderen met een afwijkende manier van reageren op zintuigprikkels kunt omgaan. Hierbij wordt voornamelijk uitgegaan van de ideeën van Winnie Dunn. Er worden vier verschillende manieren van omgaan met zintuigprikkels onderscheiden, die mogelijk problemen kunnen opleveren. De auteurs geven hiervoor maar twee oplossingen aan: prikkels toevoegen of prikkels verminderen. Wat meer nuancering zou daar op zijn plaats zijn. Er is aandacht voor de verwerking van prikkels van ieder zintuig op zich, zonder veel aandacht te besteden aan de mogelijke relatie met de verwerking van met name vestibulaire (evenwicht), proprioceptieve (houding) en tactiele (tast) zintuigprikkels. De ideeën van Jean Ayres, hoewel genoemd in dit boek, komen daardoor niet helemaal tot hun recht. 

Het is vooral een praktisch boek waar de meest voorkomende activiteiten en situaties in groepen met kinderen met een verstandelijke handicap worden besproken.  

Dit boek is ook rechtstreeks te bestellen bij Senso-care
voor €9,99. Samen met het boek wiebelen en friemelen in de klas voor €29,90. Bij gebruik van de promocode prikkELS ontvangt u bij Senso-Care 5% korting.

De Gids over prikkelverwerking bij kids

80 praktische (beweeg)tips 

Auteur: Suzanne van Snippenberg.  90 pagina's, Kanguru serie, Scrivio Media, 2010.
 
Een klein boekje met 80 tips voor spelletjes en activiteiten om met kinderen te doen. Het boekje richt zich vooral op ouders. Op een duidelijke manier wordt er per pagina steeds een activiteit, spelletje of advies beschreven. De tips zijn er vooral op gericht om het kind letterlijk en figuurlijk in balans te houden. Er is veel aandacht voor lichaamsgerichte spelletjes - eigen kracht gebruiken, evenwicht bewaren en stevig op de grond staan. Daarnaast is er aandacht voor aanraken door middel van masseren en andere leuke aanraak spelletjes. 
Suzanne van Snippenberg beperkt zich niet tot de klassieke SI spelletjes, maar besteedt ook aandacht aan meditatie, fantasiespel en ontspanningsoefeningen. Al met al een boekje met tips om te zorgen dat kinderen letterlijk en figuurlijk beter in hun vel zitten.
 
Het gaat wat ver om dit boekje 'De Gids over prikkelverweking bij kids' te noemen. Daarvoor is teveel gericht op kinderen die gauw last hebben van prikkels, 'prikkelgevoelig' wordt dat in dit boekje genoemd. Dat deze kinderen waarschjnlijk ook ondergevoelig zijn voor bepaalde prikkels of juist prikkels zoeken wordt verder niet besproken. Wel biedt het boekje 80 tips waar iedereen die met kinderen te maken wel iets van zijn gading kan vinden, waarbij uiteraard de ene tip wat meer aanspreekt dan de andere. Het is zeker een handig boekje om af en toe even door te bladeren en ideeën op te doen. Dat geldt  voor ouders, leerkrachten, therapeuten en iedereen die met kinderen te maken heeft met of zonder prikkelverwerkingsproblemen.
 


Sherborne Bewegingspedagogiek.

Ontwikkelingsstimulerend bewegen. 

Auteurs: J. Daems, T. Missine, I. Bontinck, B. Jaminé, V. Goethals, M. v. Renterghem. Sherborne Vereniging België. Gebonden, 229 pagina's, Abimo uitgeverij, 2012. 

Een heel mooi en overzichtelijk uitgegeven boek. De Sherborne bewegingspedagogiek wordt hierin heel duidelijk en gedetailleerd omschreven. Samen met de vele mooie foto's maakt het dat je er zo mee aan de gang kunt. Hoewel 'Sherborne' als een aparte benaderingswijze wordt besproken heeft het zeer veel raakvlakken met sensomotorische integratie. Beide benaderingeswijzen maken gebruik van het ervaren van voelen en bewegen. 'Sherborne' gebruikt vooral de grond en een medemens om het voelen en bewegen te ervaren terwijl bij de sensomotorische integratie verschillende materialen gebruikt worden om kinderen aan te raken en te bewegen. In beide methoden ligt de nadruk op de lichaamsgebonden zintuigen, met name vestibulaire (evenwicht), proprioceptieve (houding) en tactiele (tast) zintuigprikkels. Het plezier van het ervaren van de beweging staat voorop en niet de prestatie. De beide benaderingswijzen zijn dan ook zeker een aanvulling op elkaar. 'Sherborne' is vooral heel geschikt om in de meest verschillende groepen toe te passen.Van bedrijfstrainingen tot ernstig verstandelijk gehandicapten. Daar wordt in het boek dan ook veel aandacht aan besteed. 

Zeer aanbevolen  voor iedereen die werkzaam is met groepen en de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel kinderen als volwassenen wil stimuleren door middel van beweging.

Wat zeg je? 

De taal van het lichaam bij de verzorging van kinderen. 

Auteur: Inga Mol. Gebonden, 96 pagina's, Elsevier Gezondheidszorg, 2010. 

Een mooi uitgegeven boekje over 'de taal' van het aanraken. Hoewel we ons er vaak niet bewust van zijn, lokt de manier waarop we onze kinderen aanraken, bepaalde reacties of 'antwoorden' uit. Door de manier van aanraken te veranderen kun je vaak ook de reactie van je kind veranderen en daardoor de communicatie met je kind verbeteren. Hiervoor staan in dit boekje heel veel eenvoudige, maar zeer waardevolle tips. De vele tekeningen maken dat nog extra duidelijk.

Geschreven voor ouders van verzorgers van jonge kinderen, maar zeker ook geschikt voor ouders of verzorgers van oudere kinderen die problemen hebben met het aanraken, en het vervelend vinden om aangeraakt te worden. Ook voor ouders en verzorgers van volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking, biedt het boek waardevolle informatie om te 'praten' via het aanraken.

 


Het Aspergersyndroom. 

Praktische oplossingen bij problemen met sensorische informatieverwerking.

Auteur: Brenda Myles e.a. Paperback,  120 pagina's, Pica.

Een heel praktisch en overzichtelijk boekje over sensomotorische integratieproblemen. 

Geschikt voor ouders en hulpverleners, zeker ook van kinderen met autisme en PPD-NOS, maar ook over andere kinderen met sensomotorische integratie problemen biedt het waardevolle informatie.Els Rengenhart © 2008-2017 Privacybeleid