Sensomotorische Integratie

Boeken

volgen op linkedin  facebook icoon      

Boeken over Sensomotorische Integratie

Deze boeken zijn rechtstreeks bij bol.com te bestellen door op de afbeelding te klikken.  Voor Nederland en België is dat meestal een voordelige optie. Dat geldt niet voor bestellingen vanuit andere landen. De hieronder genoemde boeken kunnen dan vaak beter in het Engels via sensoryprocessing bij amazon.com worden besteld. Op die website worden ook nog een enkele andere Engelstalige boeken aanbevolen. 

In september 2014 is op deze pagina geplaatst het uit het Engels vertaalde boek :

In Februari 2014 is op deze pagina een recensie geplaatst van het uit het Engels vertaalde boek:

 

Uit de pas. 

Omgaan met sensorische integratieproblemen bij kinderen.

Auteur: C. Kranowitz. Paperback, 342 pagina's, Nieuwezijds B.V.  

Het beste Nederlandstalige boek over sensorische- of sensomotorische integratie. 

Dit handboek is onmisbaar voor alle ouders en hulpverleners die met sensomotorisch integratie problemen te maken hebben. Het geeft antwoord op veel voorkomende vragen en biedt een medicijnvrije behandelmethode.

Met plezier uit de pas. 

Activiteiten voor kinderen met sensorische integratiestoornis. 

Auteur: C. Kranowitz. Paperback, 298 pagina's, Nieuwezijds B.V. 

Het praktische vervolg op Uit de pas. Ook op zich een praktisch  boek boordevol spelletjes waarmee sensomotorische integratie problemen aangepakt kunnen worden. 

Geschikt voor ouders en hulpverleners die vooral praktisch met hun kind aan de gang willen, zonder al teveel theoretische uitleg. 

Leven met sensaties. 

Begrijp je zintuigen. 

Auteur: Winnie Dunn  Paperback, 216 pagina's, Pearson, 2013. 

De Nederlandse vertaling van Living Sensationally, mooi vormgegeven en met een duidelijke en overzichtelijke lay-out. Een boek over de verschillende manieren van verwerking van zintuigprikkels en de de invloed daarvan op ons dagelijks functioneren.

Iedereen reageert anders op de verschillende zintuigprikkels. Door je van die reacties bewust te zijn, kun je er voor zorgen dat je gedurende de dag precies de juiste zintuigprikkels krijgt. Dat geldt ook voor je kinderen, partner, vrienden en collega's. Hun reactiepatroon kan verschillend of zelfs tegengesteld zijn aan je eigen behoeften. Door de verschillende reactiepatronen te herkennen en te begrijpen, kan dat een relatie positeief beïnvloeden. Het boek staat vol met manieren om je eigen reacties en die van anderen te herkennen en tips hoe je daarmee om kunt gaan. De relaties tussen partners en tussen ouders en hun kinderen worden bijvoorbeeld uitgebreid besproken. 

Het boek is geschikt voor iedereen die meer van zijn eigen gedrag wil begrijpen. Door daar rekening mee te houden kunnen dan de juiste keuzes worden gemaakt wat betreft kleding, huis, relaties en werk. 

Aanbevolen om kinderen en volwassenen met prikkelverwerkingsproblemen beter te begrijpen. Voor therapeuten werkzaam met de Sensory Profile geeft dit boek veel achtergrondinformatie.

Overprikkeld

Praktische strategieën om de wereld van je prikkelgevoelige kind te structureren 

Auteur: Carolyn DalglieshHogrefe Uitgevers, 2014. Nederlandse vertaling van The Sensory Child Gets organized.

De hieronder staande informatie is afkomstig van de uitgever:

Carolyn Dalgliesh werkte elf jaar op de afdelingen verkoop, klantenservice en werving en selectie van kleine en grote bedrijven. Daarna wijdde zij zich aan de opvoeding van haar twee kinderen. Haar werkervaringen en haar ervaringen als ouder van een prikkelgevoelig kind vormden de brandstof voor haar interesse in structuur en organisatie. Zo concludeerde ze dat goede systemen niet alleen nuttig zijn op professioneel vlak, maar dat ze ook bijdragen aan persoonlijk welzijn.

Carolyn richtte Systems for Sensory Kids op, een organisatiemodel voor rigide, angstige en snel afgeleide kinderen dat een brug slaat tussen klinische hulp en praktische oplossingen thuis. Naast haar werk met gezinnen met prikkelgevoelige kinderen heeft ze talloze artikelen gepubliceerd en geeft ze regelmatig presentaties op congressen voor ouders, verzorgers en pedagogen. Ze schreef het boek OVERPRIKKELD, met praktische strategieën om de wereld van prikkelgevoelige kinderen te structureren. 

Gedrag? Oplossingen!

Praktische oplossingenvoor gedragsproblemen in het passens onderwijs. 

Auteurs: Beth Aune, Beth Burt , Peter Gennaro. Paperback, 160 pagina's, Senso-Care, 2013. Nederlandse vertaling van "Behavior Solutions for the Inclusive Classroom.

Een boek gericht op het herkennen van opvallend gedrag in de schoolsituatie. Doordat er steeds meer kinderen met 'problemen' naar het reguliere onderwijs gaan, worden leerkrachten geconfronteerd met gedrag dat ze niet eerder tegen kwamen. Het is een zeer praktisch boek, waarin verschillende soorten opvallend gedrag worden beschreven, hun mogelijke oorzaak en wat het kind daarmee tot uitdrukking wil brengen en eventuele mogelijkheden om daar als leerkracht mee om te gaan.   

Speciaal aanbevolen voor leerkrachten en andere professionals in het gewone- en het speciaal onderwijs.

Prikkels in de groep!

Samenwerken aan een sensorische waardevolle omgeving voor kinderen en jongeren met en verstandelijke handicap. 

Auteurs: R. de Hoog, S. Stultiens-Houben, I. van der Heijden. Paperback, 171 pagina's, Garant, 2012. 

De titel van het boek dekt precies de inhoud. De zintuigprikkels die in groepen op kinderen afkomen worden er overzichterlijk in beschreven. Ook de verschillende manieren waarop kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap daarop kunnen reageren. Daarnaast wordt er met veel praktische tips aandacht besteed aan de manier, waarop je het beste met kinderen met een afwijkende manier van reageren op zintuigprikkels kunt omgaan. Hierbij wordt voornamelijk uitgegaan van de ideeën van Winnie Dunn. Er worden vier verschillende manieren van omgaan met zintuigprikkels onderscheiden, die mogelijk problemen kunnen opleveren. De auteurs geven hiervoor maar twee oplossingen aan: prikkels toevoegen of prikkels verminderen. Wat meer nuancering zou daar op zijn plaats zijn. Er is aandacht voor de verwerking van prikkels van ieder zintuig op zich, zonder veel aandacht te besteden aan de mogelijke relatie met de verwerking van met name vestibulaire (evenwicht), proprioceptieve (houding) en tactiele (tast) zintuigprikkels. De ideeën van Jean Ayres, hoewel genoemd in dit boek, komen daardoor niet helemaal tot hun recht. 

Het is vooral een praktisch boek waar de meest voorkomende activiteiten en situaties in groepen met kinderen met een verstandelijke handicap worden besproken.  

Sherborne Bewegingspedagogiek.

Ontwikkelingsstimulerend bewegen. 

Auteurs: J. Daems, T. Missine, I. Bontinck, B. Jaminé, V. Goethals, M. v. Renterghem. Sherborne Vereniging België. Gebonden, 229 pagina's, Abimo uitgeverij, 2012. 

Een heel mooi en overzichtelijk uitgegeven boek. De Sherborne bewegingspedagogiek wordt hierin heel duidelijk en gedetailleerd omschreven. Samen met de vele mooie foto's maakt het dat je er zo mee aan de gang kunt. Hoewel 'Sherborne' als een aparte benaderingswijze wordt besproken heeft het zeer veel raakvlakken met sensomotorische integratie. Beide benaderingeswijzen maken gebruik van het ervaren van voelen en bewegen. 'Sherborne' gebruikt vooral de grond en een medemens om het voelen en bewegen te ervaren terwijl bij de sensomotorische integratie verschillende materialen gebruikt worden om kinderen aan te raken en te bewegen. In beide methoden ligt de nadruk op de lichaamsgebonden zintuigen, met name vestibulaire (evenwicht), proprioceptieve (houding) en tactiele (tast) zintuigprikkels. Het plezier van het ervaren van de beweging staat voorop en niet de prestatie. De beide benaderingswijzen zijn dan ook zeker een aanvulling op elkaar. 'Sherborne' is vooral heel geschikt om in de meest verschillende groepen toe te passen.Van bedrijfstrainingen tot ernstig verstandelijk gehandicapten. Daar wordt in het boek dan ook veel aandacht aan besteed. 

Zeer aanbevolen  voor iedereen die werkzaam is met groepen en de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel kinderen als volwassenen wil stimuleren door middel van beweging.

Wat zeg je? 

De taal van het lichaam bij de verzorging van kinderen. 

Auteur: Inga Mol. Gebonden, 96 pagina's, Elsevier Gezondheidszorg, 2010. 

Een mooi uitgegeven boekje over 'de taal' van het aanraken. Hoewel we ons er vaak niet bewust van zijn, lokt de manier waarop we onze kinderen aanraken, bepaalde reacties of 'antwoorden' uit. Door de manier van aanraken te veranderen kun je vaak ook de reactie van je kind veranderen en daardoor de communicatie met je kind verbeteren. Hiervoor staan in dit boekje heel veel eenvoudige, maar zeer waardevolle tips. De vele tekeningen maken dat nog extra duidelijk.

Geschreven voor ouders van verzorgers van jonge kinderen, maar zeker ook geschikt voor ouders of verzorgers van oudere kinderen die problemen hebben met het aanraken, en het vervelend vinden om aangeraakt te worden. Ook voor ouders en verzorgers van volwassenen en kinderen met een verstandelijke beperking, biedt het boek waardevolle informatie om te 'praten' via het aanraken.

 


Aanraken een levensbehoefte.  

Tactiele contacten in de opvang en op school.

Auteur: Marijke Sluijter. Paperback,  112 pagina's, SWP.

Aanraken is een eerste levensbehoefte. Het helpt om je lichaam beter te voelen. Veel kinderen met   sensomotorische integratieproblemen zitten 'niet lekker in hun vel'.  Voor hun is aanraken en aangeraakt worden dan minder vanzelfsprekend. 

In dit boek kun je lezen hoe je bij kinderen onderling aanraken kunt stimuleren en hoe je in uiteenlopende groepen, van peuter tot puber, onderling aanraken en masseren kunt introduceren en stimuleren. 

Geschikt voor ouders, hulpverleners en iedereen die met kinderen in groepen werkzaam is.


Het Aspergersyndroom. 

Praktische oplossingen bij problemen met sensorische informatieverwerking.

Auteur: Brenda Myles e.a. Paperback,  120 pagina's, Pica.

Een heel praktisch en overzichtelijk boekje over sensomotorische integratieproblemen. 

Geschikt voor ouders en hulpverleners, zeker ook van kinderen met autisme en PPD-NOS, maar ook over andere kinderen met sensomotorische integratie problemen biedt het waardevolle informatie.

Help een druk kind.  

Een benadering vanuit de sensorische integratietherapie voor ouders en professionals. 

Auteurs: Lynn Horowitz  en Cecile Rost. Paperback

128 pagina's | Reed business | november 2004

Een eenvoudig en duidelijk boek over het belang van bewegen voor drukke kinderen. 

Vooral geschikt voor ouders en eventueel hulpverleners als eerste kennismaking met sensorische informatieverwerking, sensorische integratie of sensomotorische integratie.Els Rengenhart © 2008-2014 Privacybeleid