Sensomotorische Integratie

cursus sensomotorische integratie

Literatuur  cursussen 

Sensomotorische integratie


Op de verschillende cursussen sensomotorische integratie worden nu georganiseerd door EstaSI trainingen. Zij worden daar onder de naam sensorische informatieverwerking aangeboden. De opzet en de inhoud van deze cursussen is dezelfde als de cursussen sensomotorische integratie die van 1983 tot en met 2012  door Els Rengenhart werden aangeboden.

Een keuze uit de onderstaande boeken werd en wordt op de cursussen sensorische informatieverwerking gebruikt. Kijk goed welke boeken op de verschillende cursussen worden gebruikt en aanbevolen.

Onderstaande boeken zijn rechtstreeks bij bol.com te bestellen door op de afbeelding te klikken. 

Voor wie zich nog verder in het onderwerp wil verdiepen. Zie hiervoor ook  de boeken.

  Neurowetenschappen, een overzicht

Auteur: B. van Cranenburgh. Paperback |Reed bussiness | 3e Druk | juni 2009. 

Het boek geeft een overzicht over het immense gebied van de neurowetenschappen. Het kan beschouwd worden als een basistekst met veel praktische voorbeelden op allerlei gebieden. Ben van Cranenburgh  is er daardoor in geslaagd het complexe gebied van de neurowetenschappen toegankelijk te maken. Zeer aanbevolen voor paramedici, medici en psychologen.  Uit de pas 

Omgaan met sensorische integratieproblemen bij kinderen  

Auteur: C. Kranowitz.  Paperback | 342 Pagina's | Nieuwezijds B.V. 

Dit boek is heel geschikt om alvast als oriëntatie op de cursus te lezen.  

Het beste Nederlandse boek over sensorische integratie of sensomotorische integratie. Dit handboek is onmisbaar voor alle ouders en hulpverleners die met sensomotorisch integratie problemen te maken hebben. Het geeft antwoord op veelkomende vragen.
Met plezier uit de pas. 

Activiteiten voor  kinderen met sensorische integratiestoornis.

Auteur: C.Kranowitz. Paperback | 298 Pagina's | Nieuwezijds B.V.  

Het is het praktische vervolg op Uit de pas. Een boek boordevol spelletjes beschreven waardoor sensomotorische integratie problemen aangepakt kunnen worden. Geschikt voor ouders en hulpverleners.

Het Aspergersyndroom. 

Praktische oplossingen bij problemen met sensorische informatieverwerking.

Auteur; Brenda Myles e.a. Paperback | 120 Pagina's | Pica 

Een heel praktisch en overzichtelijk boekje over sensomotorische integratieproblemen. Geschikt voor ouders en hulpverleners. Zeker voor kinderen met autisme en PPD-NOS, maar ook voor andere kinderen met sensomotorische integratie problemen biedt het waardevolle informatie.

Waarneming en zintuiglijke ervaringen bij mensen met Autisme en Aspergersyndroom.

Verschillende ervaringen, verschillende werelden


Auteur: Olga Bogdashina. Paperback | 211 pagina's | Garant.

In dit boek beschrijft Boghadashina beschrijft de ervaringen van mensen met autisme, waardoor  de wereld door hen heel anders kan worden waargenomen, zodat het lijkt alsof ze in een andere wereld leven. Zij beschrijft mensen met autisme voor wie zien, horen, proeven, voelen, ruiken en bewegen een totaal andere beleving kan zijn in vergelijking met 'gewone' mensen. Zij geeft in haar boek een verklaring voor moeilijk en voor de meeste mensen onbegrijpelijk gedrag. Daarbij ook methoden om de manier van waarnemen van mensen met autisme te onderzoeken en adviezen over de manier van omgaan met dit gedrag.

Geschikt voor ouders en iedereen die met mensen met autisme te maken heeft. 

Building Sensory Friendly Classrooms. 

To support children with challenging behaviors.  

Auteur: Rebecca Moyes. Paperback, 102 pagina's, Sensory World, 2010.

Een boek gericht op het omgaan met kinderen met sensomotorische integratie problemen op school. Eerst wordt ingegaan op manieren om ongewenst gedrag van een kind in de klas in kaart te brengen en daarna worden verschillende strategieën besproken om dat gedrag te verminderen. Op deze manier wordt ook duidelijk of de gekozen aanpak succes heeft. 

Een zeer praktisch boek om sensomotorische integratie strategieën wetenschappelijk verantwoord in het onderwijs toe te passen. Speciaal aanbevolen voor leerkrachten in het gewone- en het speciaal onderwijs.

Prikkels in de groep!Samenwerken aan een sensorische waardevolle omgeving voor kinderen en jongeren met en verstandelijke handicap. 

Auteurs: R. de Hoog, S. Stultiens-Houben, I. van der Heijden. Paperback, 171 pagina's, Garant, 2012.

De titel van het boek dekt precies de inhoud. De zintuigprikkels die in groepen op kinderen afkomen worden er overzichterlijk in beschreven. Ook de verschillende manieren waarop kinderen en jongeren met een verstandelijke handicap daarop kunnen reageren. Daarnaast wordt er met veel praktische tips aandacht besteed aan de manier, waarop je het beste met kinderen met een afwijkende manier van reageren op zintuigprikkels kunt omgaan. Hierbij wordt voornamelijk uitgegaan van de ideeën van Winnie Dunn. Er worden vier verschillende manieren van omgaan met zintuigprikkels onderscheiden, die mogelijk problemen kunnen opleveren. 

Het is vooral een praktisch boek waar de meest voorkomende activiteiten en situaties in groepen met kinderen met een verstandelijke handicap worden besproken.  

Els Rengenhart © 2009-2014 Privacybeleid