Sensomotorische Integratie

Cursus voor leerkrachten, groepsleiders, sociaal pedagogische hulpverleners,  verpleegkundigen en andere professionals.  


Sensomotorische integratie is de samenwerking tussen onze zintuigen en doelgericht bewegen; anders gezegd tussen onze manier van waarnemen en ons handelen. Onze zintuigen hebben twee taken: waarschuwen voor gevaar en ons van informatie voorzien. Zolang onze zintuigen vooral bezig zijn met het waarschuwen voor gevaar kunnen ze ons niet gelijktijdig van informatie voorzien. Het is dan moeilijk om informatie op te nemen, iets te leren en te onthouden of de aandacht bij het 'werk' te houden. Dit gedrag is er vaak de oorzaak van dat we problemen ondervinden, dat we niet meer kunnen handelen zoals we willen en het plezier verliezen in onze bezigheden.

Ergotherapiepraktijk De Verandering heeft cursussen georganiseerd voor leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en anderen professionals, die met volwassenen en kinderen met problemen in de sensomotorische integratie te maken hebben. Deze cursussen worden nu georganiseerd door EstaSI trainingenDe cursussen vinden sinds september 2012 in Ermelo plaats.   

In  maart en in het najaar van 2016 beginnen zowel cursussen gericht op professionals werkzaam met kinderen en volwassenen met een een verstandelijke beperking, als cursussen gericht op kinderen niet specifiek met een verstandelijke beperking. Deze cursussen zullen respectievelijk door Cor Reusen en Esther Fleurbaay worden gegeven. 

In het najaar 2016 begint ook weer een 8-daagse cursus sensomotorische integratie gericht op paramedici en andere professionals met een  HBO-opleiding gericht op ouderen. Deze cursus wordt door Erik Storck in Ermelo gegeven. Zie hiervoor Cursus gericht op paramedici werkzaam in ouderenzorg

Doel 6-daagse cursus gericht op 'anderen'.

De cursus is bedoeld voor leerkrachten, remedial teachers, sociaal pedagogische hulpverleners, groepsleiders, verpleegkundigen en andere professionals om de uitgangspunten van de sensomotorische integratie toe te passen in de dagelijkse omgang met de cliënt. De cursist is hierna in staat sensomotorische integratie problemen te herkennen, ze gericht te observeren en praktische adviezen te kunnen geven aan ouders en verzorgers. 


Inhoud

  • Kennis van het normale verloop van de sensomotorische integratie, ook wel sensorische integratie of verwerking van zintuiginformatie genoemd. Zelf de werking ervaren van verschillende zintuigprikkels.
  • Kennis van de problemen die bij een abnormale ontwikkeling van de sensomotorische integratie kunnen ontstaan, en het kunnen herkennen van deze problemen. De invloed van de sensomotorische integratie op alertheid, ADL, spel en gedrag. Richtlijnen om problemen met de sensomotorische integratie te observeren.
  • Praktische adviezen om de invloed van problemen met de sensomotorische integratie op de dagelijkse gang van zaken te verminderen.  
Tijdsduur: 
6 dagen, bestaande uit 3 blokken van twee dagen, verspreid over 3 drie maanden.. 

Cursusplaats: Ermelo. 

 Docenten: Esther FLeurbaay, Cor Reusen en Erik Storck.

Algemene informatie:  EstaSI trainingen. 

Els Rengenhart © 2008-2015 Privacybeleid