Sensomotorische Integratie

Boeken voor ouders

volgen op linkedin  facebook icoon           

Boeken voor ouders en andere belangstellenden over de verwerking van zintuigprikkels, sensomotorische  integratie of sensorische informatie verwerking.

De beschreven boeken zijn geschikt voor ouders, maar ook therapeuten en andere hulpverleners zullen er waardevolle informatie in vinden. Deze boeken zijn bij bol.com te bestellen door op de afbeelding te klikken. Voor Nederland en België is dat meestal een voordelige optie. Dat geldt niet voor bestellingen vanuit andere landen. De hieronder genoemde Engelstalige boeken kunnen dan vaak beter via sensoryprocessing (mijn Engelstalige website) bij amazon.com worden besteld. Op die website is de selectie van Engelstalige boeken nog wat uitgebreider. Neem een kijkje! 

Zie wat je kind beweegt 

Over bewegen, zintuigen en sensorische informatie verwerken

Auteur: Suzanne Strijbosch-van Snippenberg.  Ingebonden met harde kaft, 107 pagina's, Scrivio Media, 2019.

 
Zie wat je kind beweegt is vooral een praktisch boek voor ouders van kinderen tot ongeveer zes jaar. De auteur moedigt ouders aan om vooral goed naar hun kinderen te kijken - ieder kind is anders en heeft een eigen manier van bewegen en omgaan met zintuigprikkels. Vooral bij jonge kinderen bestaat daarin een grote variatie omdat ze in een korte tijd veel leren. En niet ieder kind doet dat op dezelfde manier.
 
Het boek begint met de nadruk op het kijken naar bewegen. Dat is ook het gedrag waar we bij jonge kinderen - zeker als ze nog niet praten - het gemakkelijkste naar kunnen kijken. Maar het boek komt pas echt op gang als het over de verwerking van zintuigprikkels gaat. Er komt meer vaart in het boek vol met waardevolle adviezen op welke manier om te gaan met de verschillende manieren waarop kinderen op prikkels kunnen reageren. Het boek moedigt vooral aan om naar de eigen manier van de verwerking van zintuigprikkels van een kind te kijken en die te ondersteunen. Vooral niet te kijken of iets wel of niet goed gaat, maar naar wat een kind nodig heeft. Hoewel de prikkelverwerking centraal staat, wordt hierbij zeker ook informatie uit andere ontwikkelngsgebieden gebruikt. Dat maakt het boek geschikt voor een brede groep lezers.
 
Door het lezen van dit boek weet je beter wat je kind 'beweegt' en hoe daarop in te spelen. Het geeft handvaten om met onbegrepen gedrag - en welke ouder heeft daar niet af en toe mee te maken - van een kind om te gaan.
 
Het is een gemakkelijk leesbaar en toegankelijk boek. Het is overzichtelijk en duidelijk vorm gegeven en door de harde kaft valt het niet meteen uit elkaar bij herhaaldelijk doorbladeren. Mocht u zoek willen naar een therapeut met verstand van zaken bij u in de buurt dan kunt u ook kijken op de adressenlijst voor therapeuten.
 
Het is vooral geschikt voor ouders van jonge kinderen zowel met als zonder prikkelverwerkingsproblemen.

Raising a sensory Smart Child. 

The Definitive Handbook for Helping Your Child with Sensory Integration Issues.  

Auteurs: Lindsey Biel & Nancy Peske . Paperback 439 pagina's, Penguin Books, Herziene versie  augustus 2009.

Mischien wel het beste boek over sensomotorische integratie. Een goed, gemakkelijk leesbaar en vooral praktisch boek over problemen met de verwerking van zintuigprikkels geschreven vanuit het gezichtspunt van een ergotherapeute en van een ouder. Veel adviezen over de dagelijkse gang van zaken en uitgebreide uitleg over de verwerking van zintuigprikkels, wat er mis kan gaan en wat eraan te doen is. Er wordt aandacht besteed aan de vele problemen die een kind met prikkelverwerkingsstoornissen tegen kan komen en hoe daar het beste mee om te gaan is. 

Aanbevolen voor alle ouders en alle andere betrokkenen bij een dergelijk kind.  

The Sensory Processing Disorder AnswerBook. 

Practical Answers to the Top 250 Questions Parents Ask.  

Auteur: Tara Delaney. Paperback, 230, Sourcebooks, 2008.

Nog een zeer praktisch en uitgebreid boek over allerlei vragen van ouders over sensomotorische integratie problemen. Het boek beschrijft de vragen per onderwerp, zoals: wat is een sensomotorisch integratie probleem, uw kind thuis, behandeling, sensomotorische integratie en andere diagnosis, volwassenen en nog veel meer onderwerpen. Het is heel goed als naslagwerk te gebruiken voor alle problemen die u mogelijk tegen kunt komen, maar u kunt ook over een bepaald onderwerp meer te weten komen, door de vragen over dat onderwerp na te lezen.Op alle vragen wordt een duidelijk maar ook vrij uitgebreid antwoord gegeven.

Aanbevolen voor ouders en iedereen die meer over sensomotorische integratie wil weten. Sommige vragen over de mogelijkheden op school gaan uit van de Amerikaanse situatie is niet altijd van toepassing op de situatie in Nederland en België. Er blijft echter nog genoeg waardevolle informatie over. 


Parenting a Child with Sensory Processing Disorder. 

A Family Guide To Understanding And Supporting Your Sensory-Sensitive Child.  

Auteurs: Christopher R. Auer, Susan Blumberg & Lucy Jane Miller Paperback 224 pagina's, januari 2006.

Een zeer betrokken en positief boek door twee ouders van kinderen met sensomotorische integratie problemen. Zij beschrijven de gevolgen van de problemen op de gezinssituatie en hoe een gezin daar het beste mee om kan gaan. Op welke manier u uw kind thuis kan begrijpen en het beste kan ondersteunen. Ik ben vooral geraakt door de persoonlijke beschrijvingen van deze ouders, waardoor de problemen intens voelbaar worden en door hun inzet om de beschreven situaties steeds van een zo positief mogelijke kant te bekijken. Ze geven adviezen om de relaties in het gezin niet al teveel onder de problemen van uw kind te laten lijden. 

Zeer aanbevolen voor alle ouders van kinderen met deze problemen, maar ook voor professionals die met deze ouders en kinderen te maken hebben.

The sensory-Sensitive Child. 

Practical Solutions for Out-of-Bounds Behavior.  

Auteurs: Karen A. Smith, Karen R. Gouze. Gebonden 282 pagina's, 2004.

Dit boek legt de invloed uit die problemen met de sensomotorische integratie kunnen hebben op het gedrag van een kind. Veel adviezen voor ouders om problemen te voorkomen en hun kind te helpen om succesvol te zijn thuis, op school en met vriendjes. 

Geschreven voor ouders maar zeker ook aanbevolen voor therapeuten. 

Too Loud Too Bright Too Fast Too Tight 

What to Do If You Are Sensory Defensive in an Overstimulating World.  

Auteur: Sharon Heller. Paperback. 384 pagina's, Quill, december 2003.

Een zeer uitgebreid en praktisch boek over sensomotorische integratie problemen bij volwassenen. Vooral mensen die hoog-sensitief zijn zullen er veel in herkennen. Er wordt ingegaan op welke manier de problemen te herkennen zijn en hoe er het beste mee kan worden omgegaan. Veel praktische informatie waar u meteen mee aan de slag kunt gaan. 

Aanbevolen voor volwassenen die hoog-sensitief zijn of problemen hebben met prikkelverwerkingsstoornissen. Ook voor therapeuten bevat het boek waardevolle informatie.
Els Rengenhart © 2008-2011 Privacybeleid