Sensomotorische Integratie

Boeken voor kinderen

volgen op linkedin  facebook icoon           

Boeken over prikkelverwerking of sensomotorische integratie voor kinderen.

Er is nu ook een Nederlandse boek voor kinderen over sensomotorische integratie geschreven. De beschreven Engelstalige boeken zijn wel geschikt om samen met uw kind te bekijken of samen met uw kind aan de slag te gaan. Deze boeken zijn rechtstreeks bij bol.com te bestellen door op de afbeelding te klikken. Voor Nederland en België is dat meestal een voordelige optie. Dat geldt niet voor bestellingen vanuit andere landen. De hieronder genoemde boeken kunnen dan vaak beter via sensoryprocessing (mijn Engelstalige website) bij amazon.com worden besteld. Op die website is de selectie van Engelstalige boeken nog wat uitgebreider. Neem een kijkje! 

Wiebelen en friemelen werkboek 

Aan het werk met je zintuigen

Auteur: Monique Thoonsen. Paperback, 108 pagina's, Pica, 2019 

Opnieuw een boek over wiebelen en friemelen van Monique Thoonsen. Dit keer gericht op kinderen van ongeveer 6 tot 13 jaar. Een werkboek voor kinderen waar ze samen met een volwasssene mee aan de slag kunnen. Hoewel de ideeën over wiebelen en friemelen inmiddels wel bekend vond ik het een verrassend boek. Met name door de eenvoudige en praktische uitleg over de verschillende zintuigen, en de activiteiten om te doen. Ik denk dat het voor alle kinderen in de genoemde leeftijd leuk is om te doen. Het lokt uit om meteen mee aan de slag te gaan. Specifieke kennis over prikkelverwerking van de volwassenen die het samen met een kind doet is volgens mij bij dit gedeelte niet nodig. Samen met het kind doe je de benodigde kennnis op. Het is voor beiden leuk om te doen.
 

De informatie over de zintuigen beslaat ongeveer de helft van het boek. Daarna volgt er een gedeelte over prikkelverwerking en een gedeelte over wat je kunt doen om dat optimaal te laten verlopen. Ook hierbij weer duidelijk uitleg en leuke activiteiten om samen met kinderen te doen. Bij dit gedeelte is - zeker als een kind problemen heeft met  prikkelverwerking - het prettig om op een zogenaamde 'werkbegeleider' te kunnen terugvallen. Dat is iemand die tenminste basiskennis heeft over zintuiglijke prikkelverwerking. Op de adressenlijst voor therapeuten kunt u zoeken naar iemand bij u in de buurt.
 
Net zoals de vorige boeken in de Wiebelen en Friemelen serie staat het weer vol met leuke gekleurde tekeningen. Dat maakt het boek extra aantrekkelijk om mee aan de slag te gaan. Het boek is geschikt voor kinderen met maar ook voor kinderen zonder prikkelverwerkingsproblemen. Door met het werkboek aan de gang te gaan, krijgt het kind maar ook de volwassene die het samen met het kind doet, inzicht in zijn of haar manier van prikkelverwerking, en hoe daar mee om te gaan.
 
Voor therapeuten en andere professionals die met kinderen met prikkelverwerking problemen te maken hebben, kan dit boek als ondersteuning van hun interventie worden gebruikt.

Het boek is hier voor €15,00 te bestellen. Bij het  bestellen van minimaal 5 boeken, kan dat beter rechtstreeks bij Pica. Zij leveren de boeken dan met kwantum korting.

Arnie and His School Tools. 

Simple Sensory Solutions That Build Succes.  

Auteur en illustrator: Jennifer Veenendall. Gebonden  prentenboek, 47 pagina's, Autism Asperger Publishing Company (AAPC), 2008.

Een heel mooi geïllustreerd prentenboek dat ondanks de Engelse tekst heel geschikt is om samen met kinderen te bekijken en uit voor te lezen. 

Het gaat over Arnie die naar groep 3 gaat en de school helemaal niet leuk vindt. Hij is aldoor in beweging en vindt het moeilijk om stil te luisteren en op te letten op school. Daar komt verandering in als hij door zijn ouders en zijn onderwijzer wordt geholpen met eenvoudige sensorische hulpmiddeltjes zoals iets om te voelen in zijn handen, een balkussen en  een verzwaringsvestje, in combinatie met extra beweging. Er wordt vanuit Arnie's gezichtspunt aangegeven hoe hij de school ervaart, welke problemen zich daarbij voordoen en welke oplossingen daarvoor zijn gevonden. Dit boek is geweldig voor alle Arnies!  

Geschikt voor kinderen, ouders en onderwijzers om meer te weten over welke manieren leerlingen kunnen profiteren van deze 'leer'hulpmiddelen.

Why Does Izzy Cover Her Ears? 

Dealing with Sensory Overload.  

Auteur en illustrator: Jennifer Veenendall. Gebonden  prentenboek, 40 pagina's, Autism Asperger Publishing Company (AAPC), 2009.

Nog zo'n prachtig geïllusteerd prentenboek van Jennifer Veenendall dat ondanks de Engelse tekst heel geschikt is om samen met kinderen te bekijken en uit voor te lezen. 

Het gaat over Izzy, die voor het eerst naar groep 3 gaat. Izzy heeft een sensomotorisch integratie probleem  waardoor ze overgevoelig is voor informatie vanuit haar omgeving, zoals geluiden, andere kinderen die tegen haar aanlopen en teveel dingen om naar te kijken. Haar eerste dagen op school waren niet leuk. Zij reageerden op al die prikkels door te huilen, zich te verstoppen en haar handen voor haar oren te houden, waardoor de andere kinderen haar een 'baby' noemden. 

Met behulp van haar ouders, onderwijzer, en een ergotherapeut, en enkele eenvoudige strategieën en hulpmiddelen lukt het Izzy om wat rustiger te worden en dan is ze in staat om te leren. 

Geschikt voor kinderen, ouders, onderwijzers en therapeuten om meer te weten op welke manieren ze kinderen zoals Izzy, maar ook kinderen met aan autisme verwante problemen, kunnen helpen met het leerproces. 

My Sensory Book.

Working Together to Explore Sensory Issues and the Big Feelings They Can Cause. 

A Workbook for Parents, Professionals and Children.  

Auteur: Layren H. Kerstein, LCSW. Paperback, 158 pagina's, Autism Asperger Publishing Company (AAPC), 2008.

Een gemakkelijk leesbaar en toegankelijk boek, vol met praktische suggesties, om mee aan het werk te gaan met kinderen met sensomotorische integratie integratie problemen. In dit boek worden sensomotorische integratie problemen duidelijk beschreven en in verband gebracht met emotionele- en gedragsproblemen. Hierdoor is dit boek duidelijk anders dan andere boeken over dit onderwerp. Het maakt dat kinderen op een leuke en interactieve manier hun manier van omgaan met zintuigprikkels gaan begrijpen en de invloed die het heeft op hun gedrag, waarbij dan een soort persoonlijke gereedschapkist van strategieën wordt aangereikt om met de problemen om te gaan. Door middel van duidelijke en schematische tekeningen en werkbladen kun je er samen met je kind als ouder of als therapeut zo mee aan het werk. 

Het boek is geschikt om te gebruiken met kinderen vanaf 7 jaar. Het is een middel om met een kind aan het werk te gaan maar het boek biedt op zich ook veel informatie aan ouders, therapeuten en andere hulpverleners. 

The Sensory Team Handbook.

A hands-on tool to help young people make sense of their sense and take charge of their sensory processing.  

Auteur: Nancy Mucklowrstein. Paperback, 166 pagina's, Michael Grass House (MG), 2009.

Een gemakkelijk leesbaar en toegankelijk boek geschreven voor wat oudere kinderen en pubers. De zintuigen worden vergeleken met de leden van een sportteam die behoefte hebben aan een coach. Veel uitleg over de functie van de verschillende zintuigen, hoe je erachter kan komen op welke manier ze functioneen en hoe je ze als coach het beste kunt trainen. Door de eenvoudige manier van schrijven, het gebruik van cartoons, pictogrammen en eenvoudige schema's worden sensomotorische problemen duidelijk gemaakt en kunnen oudere kinderen en pubers, eventueel samen met hun therapeut, er meteen mee aan de slag. 

Aanbevolen voor oudere kinderen en pubers, maar ook voor ouders en therapeuten die met deze leeftijdsgroep werkzaam zijn.
Els Rengenhart © 2008-2019 Privacybeleid