Sensomotorische Integratie

Boeken voor professionals in het onderwijs.

      volgen op linkedin   facebook icoon           

Boeken over sensorische integratie, sensomotorische integratie en sensory processing voor leerkrachten, remedial teachers en andere professionals in het onderwijs. 

De beschreven boeken zijn vooral geschikt voor professionals in het onderwijs. De meeste boeken zijn rechtstreeks bij bol.com te bestellen door op de afbeelding te klikken. Voor Nederland en België is dat meestal een voordelige optie. 
Wiebelen en friemelen in de klas 

Over de invloed van zintuiglijke prikkelverwerking op leren  


Auteurs: Monique Thoonsen en Carmen Lamp. Paperback, 228 pagina's, Pica, 2015.

De auteurs hebben een zeer overzichtelijk en goed leesbaar boek geschreven over de invloed van de verwerking van zintuigprikkels op leren. Zij zijn er in geslaagd om op een eenvoudige manier te beschrijven op welke manier leerkrachten sensomotorische activiteiten kunnen gebruiken waardoor het voor de leerling gemakkelijk wordt om op te letten en mee te doen met de schoolse activiteiten. Ze gebruiken de indeling van Winnie Dunn uit haar boek Leven met Sensaties. Leerlingen worden dan ingedeeld in vier groepen - een leerling die onderprikkelt is en passief, onderprikkelt en actief, overprikkelt en actief en overprikkelt en passief. In het boek van Dunn worden dat respectievelijk toeschouwers, zoekers, sensors en vermijders genoemd. Na analyse van bepaald gedrag van de leerling wordt besloten of hij kalmerende of activerende activiteiten nodig heeft. De grote kracht van dit boek is het enorme aantal activiteiten of strategieën die je met een leerling of leerlingen kunt toepassen. Strategieën om te activeren en te kalmeren - op je stoel, naast je stoel, in het klaslokaal en buiten het klaslokaal. Het zijn allemaal activiteiten die eenvoudig zijn toe te passen en door de leerlingen gemakkelijk zijn uit te voeren. Eigenlijk worden alle situaties die bij het schoolse leven voorkomen wel besproken. Van de  
Van de leerkracht vraagt het wel een andere benaderingswijze. Hij vraagt zich niet meer af, of de leerling wel oplet, maar of de leerling wel voldoende geactiveerd of gekalmeerd wordt om mee te kunnen doen. Het is te hopen dat veel leerkrachten worden uitgedaagd om deze strategien te gaan toepassen en zo op deze andere manier naar de leerlingen gaan kijken. .
 
Een zeer overzichtelijken goed leesbaar boek, dat er verzorgd uitziet, met veel leuke gekleurde tekeningen waarin alle situaties van het schoolse bestaan aan de orde komen. Het nodigt uit om meteen mee aan de slag te gaan. Aanbevolen voor alle leerkrachten!

Wiebelen en friemelen hulpkaarten 
 
Auteurs: Monique Thoonsen en Carmen Lamp. Een set van 55 geillustreerde kaarten van 8 x 8 cm, Pica, 2016. 
  
Bij het boek 'Wiebelen en friemelen in de klas' is als aanvulling een set hulpkaarten verschenen. Twintig kaarten met een activerende strategie, twintig met een kalmerende strategie en 15 met strategieën om klassikaal uit te voeren - zowel activerend als kalmerend.
Op de kaarten staan uit het boek bekende en nieuwe strategieën of activiteiten. Die worden beknopt uitgelegd met daarbij een duidelijke tekening. Hierdoor is er weinig twijfel over de uitvoering. Zeker wanneer de strategie al eerder is toegepast, kun je in één oogopslag zien wat de bedoeling is.
De kaarten bieden ook andere gebruiksmogelijkheden. Je kunt leerlingen een kaart laten trekken, waarbij je alleen van te voren hoeft te bedenken of het een activerende of kalmerende strategie moet zijn, en of die individeel of met meer kinderen moet worden uitgevoerd. Er zit dan ook voor de leerkracht een verrassingselement in. Dit maakt het voor de leerlingen extra leuk. 
Om de kaarten klassikaal te gebruiken zou je ze eigenlijk nog wat groter willen. Maar met de behulp van smartphone en digibord zijn ze waarschijnlijk wel groot te projecteren. Zeker voor klassikale activiteiten aan te raden.
 
 

Sensory Integration 

A Guide for Preschool Teachers.  

Auteurs: Christy Isbell en Rebecca Isbell Paperback, groot formaat, 144 pagina's, A Gryphon House Book, 2007.

Een zeer praktisch en duidelijk boek voor peuter- en kleuterleidsters over sensomotorische integratie problemen. Het boek is zeer overzichtelijk ingedeeld en geeft een duidelijke omschrijving van kinderen die prikkels zoeken, prikkels vermijden of prikkels vooral langs zich heen laten gaan. Daarnaast veel ideeën om de klas zo in te richten dat het de sensomotorische integratie van alle kinderen stimuleert, praktische oplossingen voor kinderen met sensomotorische integratie problemen en een beschrijving van geschikte materialen die op een goedkope manier zijn te maken of aan te schaffen. 

Dit duidelijke en praktische boek, zonder teveel theoretische ballast, is onmisbaar voor alle kleuter- en peuterleidsters en iedereen die met groepen jonge kinderen werkzaam is. Ook heel geschikt voor groepsleiding in het speciaal onderwijs of de gehandicaptenzorg. Je kunt met dit boek meteen aan de gang. Natuurlijk biedt het ook waardevolle informatie voor ouders van kinderen met deze problemen en therapeuten. 

 

Building Sensory Friendly Classrooms. 

To support children with challenging behaviors.  

Auteur: Rebecca Moyes. Paperback, 102 pagina's, Sensory World, 2010.

Een boek gericht op het omgaan met kinderen met sensomotorische integratie problemen op school. Eerst wordt ingegaan op manieren om ongewenst gedrag van een kind in de klas in kaart te brengen en daarna worden verschillende strategieën besproken om dat gedrag te verminderen. Op deze manier wordt ook duidelijk of de gekozen aanpak succes heeft. 

Een zeer praktisch boek om sensomotorische integratie strategieën wetenschappelijk verantwoord in het onderwijs toe te passen. Speciaal aanbevolen voor leerkrachten in het gewone- en het speciaal onderwijs.

 
Behavior Solutions for the Inclusive Classroom.

See a behavior. Look it up

Gedrag? Oplossingen!

Praktische oplossingen voor gedragsproblemen in het passens onderwijs. 

Auteurs: Beth Aune, Beth Burt , Peter Gennaro. Paperback, 151 pagina's, Duture Horizons,  2010. 

Een boek gericht op het herkennen van opvallend gedrag in de schoolsituatie. Doordat er steeds meer kinderen met 'problemen' naar het reguliere onderwijs gaan, worden leerkrachten geconfronteerd met gedrag dat ze niet eerder tegen kwamen. Het is een zeer praktisch boek, waarin verschillende soorten opvallend gedrag worden beschreven, hun mogelijke oorzaak en wat het kind daarmee tot uitdrukking wil brengen en eventuele mogelijkheden om daar als leerkracht mee om te gaan.   

Speciaal aanbevolen voor leerkrachten en andere professionals in het gewone- en het speciaal onderwijs.

De Nederlandse vertaling Gedrag? Oplossingen! Praktsche oplossingen voor gedragsproblemen in het passend onderwijs is niet meer verkrijgbaar.

No More Meltdowns

Positive strategies for managing and preventing out-of-control behavior. 

Auteur: Jed Baker.  Paperback, 150 pagina's, Future Horizons, 2008.

Dit boek biedt een handvat als bepaald gedrag van een kind op school of thuis escaleert, en het kind niet reageert op de normale pedagogische aanpak van vaste regels en consequente aanpak. Jed Baker legt uit dat escalerend gedrag geen onwil is van het kind, maar dat het kind op dat moment geen andere mogelijkheden ziet. Het is zijn manier om een bepaalde situatie te overleven. Prikkelverwerkingsstoornissen of problemen met de sensomotorische integratie, kunnen hiervoor de aanleiding vormen. Het is een zeer praktisch boek, waarbij de te nemen stappen zeer systematisch worden aangegeven en waarbij als laatste 'redmiddel', alleen als al de andere strategieën niet werken, het gebruik van medicijnen kan worden overwogen.

Geschikt voor leerkrachten, ouders en andere hulpverleners die te maken hebben met kinderen waarvan het gedrag escaleert of dreigt te escaleren. 

Werken met Aandacht

Een neuropsychologische benadering van de werkhouding.

Auteur: André Rietman. Ingenaaid, A4 formaat, 113 pagina's, Bazalt, 2009. 

Een Nederlands boek waarin André Rietman in eenvoudige bewoordingen de invloed van de verschillende hersenniveaus op de werkhouding beschrijft. De functie van vier niveaus wordt schematisch onderscheiden: het autonome zenuwstelsel zorgt voor het functioneren van het lichaam, de hersenstam voor de prikkelverwerking of de alertheid, het limbische systeem voor de motivatie en de hersenschors voor bewust gebruik van aandacht. Problemen in de werkhouding kunnen op alle vier niveaus worden veroorzaakt en worden beïnvloed. In een schema wordt aangegeven dat de lagere niveaus meer invloed hebben op de hogere niveaus dan omgekeerd. Een kind waarvan het lichaam niet goed functioneert - te weinig slaap, ziek, verkeerde voeding - zal ook moeite hebben met alertheid, motivatie en aandacht.  

Het duidelijke en zeer schematisch opgezette boek geeft handvatten om inzicht te krijgen in de invloed die de verschillende niveaus op de werkhouding uitoefenen. Daarnaast is er een uitgebreide beschrijving hoe die werkhouding op de verschillende niveaus beïnvloed kan worden met veel praktische voorbeelden en observatielijsten. Het boek plaatst sensomotorische integratie, prikkelverwerking of alertheid in een wat breder perspectief. 

Zeer aanbevolen voor leerkrachten en andere professionals werkzaam in het onderwijs.Els Rengenhart © 2008-2019 Privacybeleid