Sensomotorische Integratie

Engelstalige boeken voor professionals.

volgen op linkedin  facebook icoon       

Boeken voor therapeuten en andere hulpverleners over sensorische integratie, sensomotorische  integratie en sensory processing.

De beschreven boeken zijn vooral geschikt voor therapeuten , hulpverleners en geïntresseerde ouders. Ze zijn rechtstreeks bij bol.com te bestellen door op de afbeelding te klikken. Voor Nederland en België is dat meestal een voordelige optie. Dat geldt niet voor bestellingen vanuit andere landen. De hieronder genoemde boeken kunnen dan vaak beter via sensoryprocessing (mijn Engelstalige website) bij amazon.com worden besteld. Op die website is de selectie van Engelstalige boeken nog wat uitgebreider. Neem een kijkje! 

Sensory Processing Challenges.

Effective Clinical Work with Kids & Teens

Auteur: Lindsey Biel, OTR/L. Gebonden, 297 pagina's, Norton & Co, 2014.

Een net nieuw verschenen boek van Lindsey Biel auteur van Raising a Sensory Smart Child. Zie hiervoor boeken voor ouders

Een bespreking van dit boek zal binnenkort verschijnen.

Your Essential Guide to Understanding Sensory Processing Disorder.

When You see a Child through Sensory Goggles... It ALL Makes More "Sense"!

Auteur: Angie Voss, OTR/L. Paperback, 64 pagina's, UnderstandingSPD.com, 2011.

Een boek als gereedschap en een werkboek om sensorische signalen te begrijpen. Een boek om altijd bij de hand te hebben. Op een eenvoudige manier wordt diepgaande informatie verstrekt over sensomotorische integratie. Het legt de nadruk op het belang van de verwerking van tactiele-, vestibulaire- en proprioceptieve informatie en het toepassen daarvan in doelgerichte activiteiten. Wil er integratie plaats vinden, dan moet het kind de informatie gebruiken. Hij moet de activiteiten leuk vinden. Er is in dit boek duidelijk aandacht voor de motorische component in sensomotorische integratie of sensorische integratie. Door met een 'sensorische' bril bepaalde gedragingen van een kind te gaan zien, ga je dat gedrag anders bekijken. Angie Voss adviseert dan ook bij opvallend gedrag eerst een sensorisch materiaal of strategie te gebruiken voordat het kind wordt aangesproken op dat gedrag. Daarnaast komt ook nog het belang van de ademhaling en de regulatie van de alertheid aan bod. Het boek besluit met 105 activiteiten of gedragingen waardoor bepaalde sensorische signalen worden uitgezonden. En dat alles in 64 pagina's en voor minder dan €7,-.

Voor iederen die ooit een cursus sensomotorische integratie, sensorische integratie integratie of sensorische informatie verwerking heeft gevolgd, is dit boek eigenlijk onmisbaar. In beknopte en overzichtelijke  vorm vind je er een schat aan informatie in en praktische ideeën. Voor alle anderen zal het een eye-opener zijn welke invloed sensomotorische integratie problemen op het functioneren van kinderen en mensen in het algemeen kan hebben. 

Angie Voss heeft nog een aanvullend boek over die 105 sensorische signalen of gedragingen geschreven. 

Understanding Your Child's Sensory Signals.

Zij beschrijft daarin: de sensorische categorie,  de sensorische verklaring, vragen die je over dit gedrag zou kunnen stellen en ideeën die het kind kunnen helpen.Dit boek is vooral oplossinggericht en praktisch. Het geeft minder achtergrond informatie. Beide boeken vullen elkaar aan. Dit boek is momenteel niet via bol.com te bestellen, wel via mijn Engelse website bij Amazon.com.   

Beide boeken zijn geschikt voor ouders, leerkrachten, therapeuten en andere professionals. Voor al deze genoemde doelgroepen bevatten de boeken zeer waardevolle informatie en zijn de aanschaf zeker waard. 

No Longer A Secret.

Unique Common Sense Strategies for Children with Sensory or Motor Challenges.

Auteurs: Doreit S. Bialer, MA, OTR/L, en Lucy Jane Miller, PhD, OTR. Paperback, 238 pagina's, Sensory World, 2011.

Een zeer waardevol en tegelijk zeer leesbaar boek waarin de theoretische ideeën van Lucy Miller zijn gecombineerd met de praktijkervaring van Doreit Bailer. De theorie in de praktijk toegepast met zowel veel theoretische onderbouwing als praktische tips en ideeën voor activiteiten.Juist deze combinatie maakt het boek zeer waardevol.  Het boek is vooral oplossinggericht. Wat is het probleem en wat doen we daaraan? De ideeën zijn vooral eenvoudig en effectief en daardoor goed toepasbaar en getuigen van gezond verstand.  

Het boek richt zich op ouders, leerkrachten en therapeuten. Vooral voor alle professionals werkzaam met kinderen met sensomotorische integratie problemen zou ik adviseren: koop dit boek.  

Building Bridges through Sensory Integration. 

Therapy for Children with Autism and other Pervasive Developmental Disorders.  

Auteurs: Ellen Yack, Paula Aquilla, Shirley Sutton. Harde kaft, gebonden in ringband, 208 pagina's, 2002.

Het meest praktische boek voor ouders, behandelaars zoals ergotherapeuten, fysiotherapeuten en logopedisten, leerkrachten en alle andere professionals die met kinderen met autisme of een aanverwante stoornis te maken hebben. Een duidelijke beschrijving van het belang van sensomotorische integratie, de problemen die kinderen ermee kunnen hebben en vol praktische oplossingen en activiteiten. 

Onmisbaar voor iedereen die met deze kinderen werkzaam is. 


Sensational Kids. 

Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder

Auteurs: Doris A. Fuller & Lucy Jane Miller   Paperback ook gebonden verkrijgbaar, 384 pagina's, Perigee Books, januari 2007.

Een basisboek over prikkelverwerkingsstoornissen. Uitgebreide beschrijvingen van de gevolgen van prikkelverwerkingsproblemen en hoe die problemen zijn te herkennen. Tevens wordt er aandacht besteed aan de theoretische achtergronden en onderzoek over dit onderwerp. 

Aanbevolen voor therapeuten en geïnteresseerde ouders.

The Ultimate Guide to Sensory Processing Disorder. 

Easy, Everyday Solutions to Sensory Challenges. 

Auteur: Roya Ostovar, Ph.D. Paperback, 319 pagina's, Sensory World, 2009.

Een heel uitgebreid book boordevol informatie over sensomotorische integratie, met duidelijke uitleg, informatie over onderzoek, de te volgen strategieën en praktijkvoorbeelden om het geheel te verlevendigen. Er wordt uitgelegd dat SPD. Sensory processing disorder, kan worden beschouwd als een voortdurende stress-toestand waardoor invloed heeft op al de lichamelijke en emotionele reacties van het kind. Verder wordt er aandacht besteed aan de dagelijkse gang van zaken en speciale gebeurtenissen in het van leven van een kind, op welke manier een klaslokaal prettiger gemaakt kan worden voor kinderen met sensorische problemen en het verschil tussen SPD en verwante stoornissen, zoals autisme specrum stoornissen en ADHD. 

Zeker aanbevolen voor therapeuten en andere profesionals. Voor ouders kan het mogelijk te uitgebreid zijn, hoewel zij er zeker ook veel waardevolle informatie in zullen vinden. 


Understanding Regulation Disorders Of Sensory Processing In Children. 

Management Strategies For Parents and Professionals.  

Auteur: Pratibha Reebye & Aileen Stalker   Paperback 160 pagina's, Jessica Kingsley Publishers, oktober 2007.

Een van de nieuwste boeken over regulatieproblemen met zintuigverwerking, zoals problemen met sensomotorische integratie in dit boek worden genoemd. Veel aandacht voor de juiste ‘diagnose’ van deze problemen en de relatie met andere diagnosis zoals ADHD, Autisme en slaapproblemen. Een overzicht van het onderzoek op dit gebied tot nu toe en aandacht op welke manier de regulatieproblemen doorwerken in de dagelijkse gang van zaken en op welke manier de problemen het beste kunnen worden aangepakt. 

Aanbevolen voor therapeuten en geïnteresseerde ouders.


Sensory Integration in Infants and Toddlers.

Helping very young children interact with their environment.

Auteur:  Marie E. Anzalone, G.Gordon Williamson. Paperback, 130 Pagina's. 2000

Een boek over het verloop van de sensomotorische integratie bij baby’s en jonge kinderen. Naast praktische informatie over de sensomotorische integratie wordt er aandacht besteed aan de manier waarop de sensomotorische integratie kan worden onderzocht en aan de behandeling van sensomotorische integratie problemen. Ook de samenwerking met ouders en de relatie van spel met sensomotorische integratie komt aan bod.

Aanbevolen voor alle therapeuten en andere serieus geïnteresseerden werkzaam met baby’s en jonge kinderen.


Sensory Integration. 

Theory and Practice.

Auteurs: Anita C. Bundy, Shelly J. Lane, Elizabeth A. Murray. Gebonden, 528 Pagina's, F. A. Davis Company, 2e Editie. 2002

Het meest gedegen boek over sensomotorische- of sensorische integratie, met veel aandacht voor de theoretische achtergronden. 

Geschikt voor therapeuten met al enige kennis over dit onderwerp, die zich er diepgaand mee bezig willen houden.

Boeken van Sally Goddard:

José Claassen, ergotherapeute te Veere, heeft mij het door haar aanbevolen boek Reflexes, Learning and Behavior van Sally Goddard toegestuurd.
 
Het boek legt de nadruk op het aanwezig blijven van reflexen die in de loop van het eerste levensjaar moeten verdwijnen. Daardoor komen andere reacties, met name de evenwichtsreacties, onvoldoende tot ontwikkeling.
Sally Goddard geeft aan, dat de pasgeboren baby vooral in staat is tot overleving en al zijn reacties zijn daarop op gericht. Indien dit overlevingsmechanisme blijft overheersen, belemmert dat de ontwikkeling van belevingsgericht gedrag en heeft invloed op de verwerking van zintuiginformatie, gedrag en schoolse vaardigheden.
Zij beschrijft een therapie waarbij het verminderen van de primitieve reflexen en het ontwikkelen van goede evenwichtreacties en bewegen centraal staat. Hierbij wordt ook steeds een verband gelegd met de zintuigen.
 
Bovenstaande ideeën ondersteunen - en zijn een aanvulling op - de bestaande ideeën over sensomotorische integratie of sensorische integratie. Persoonlijk zie ik problemen in prikkelverwerking vooral als een overheersing van overlevingsreacties ten koste van op belevingsgericht gedrag. Daarbij zijn er bijna altijd problemen met het evenwicht en een gebrek aan stabiliteit. Dit laatste zou mede zijn oorzaak kunnen vinden in het gedeeltelijk blijven bestaan van de zogenaamde primitieve reflexen.
Jean A. Ayres heeft in haar publicaties ook altijd op het latent aanwezig zijn van die primitieve reflexen gewezen, en haar motorische observaties zijn daar ook voor een belangrijk deel op gebaseerd.
 
Het bovenstaande boek of andere boeken van Sally Goddard aanbevolen voor therapeuten om met name de relatie tussen de motorische- en de sensorische reacties beter te leren begrijpen en te integreren in de therapie.
 
Het boek is inmiddels in het Nederlands vertaald en verkrijgbaar via www.inpp.nl. Naast Reflexen, Leren en Gedrag is daar ook in het Nederlands verkrijgbaar Eerst Bewegen, dan Leren.

Het door mij gelezen Engelse boek is niet via bol.com te bestellen. Een goed alternatief hiervoor is waarschijnlijk Attention, Balance and Coordination of een van de andere Engelstalige boeken van Sally Goddard.


Els Rengenhart © 2008-2012 Privacybeleid